اطلاعیه سازمان سنجش اموزش کشور درباره اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی نیمه‌متمرکزازمون سراسری سال ۱۳۹۲

اخبار

با آرزوی توفیق الهی، بدینوسیله اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشتههای مختلف تحصیلی نیمه‌متمرکز دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مراکز آموزشی دانشگاه پیام‌نور، پردیس های آموزشی دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین واحدهای بین‌المللی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ اعلام می‌گردد. به اطلاع داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفتهشدگان نهایی هر یک از رشتههای تحصیلی نیمه‌متمرکز در سایت این سازمان به آدرس www.Sanjesh.org اعلام شده، می‌رساند ضرورت دارد برای ثبت‌نام در دانشگاه محل قبولی، با همراه داشتن مدارک ثبت ‌نام به شرح ذیل در یکی از روزهای یکشنبه یا دوشنبه مورخ ۱۳ و ۱۴/۱۱/۹۲ به محل قبولی خود مراجعه نمایند، بدیهی است عدم مراجعه به موقع پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام به منزله انصراف قطعی از تحصیل آنان تلقی خواهد شد.ضمناً لازم است قبل از حضور فیزیکی در دانشگاه و یا موسسه محل قبولی خود و برای کسب اطلاعات بیشتر از مدارک و زمان قطعی ثبت‌نام به سایت دانشگاه محل قبولی مراجعه نمایند.

الف- مدارکی که پذیرفته‌شدگان لازم است ارائه نمایند :
۱-پذیرفته‌شدگان باید دارای یکی از مدرک پایان دوره کاردانی و یا گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه که دربخش و شهر محل اخذ مدرک مشخص شده وبا درنظرداشتن ضوابط تاریخ اخذ مدرک که قبلاً دردفترچه راهنمای انتخاب رشته (شماره ۲ ) به اطلاع آنان رسیده برای ثبت‌نام به موسسه محل قبولی مراجعه نمایند.
۲- اصل مدرک و یا گواهی تحصیلی متوسطه سال ما قبل مدرک و دو سال ما قبل آن برای کلیه پذیرفته‌شدگان اعم از نظام جدید و یا  نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان یا هنرستان به انضمام یک برگ روگرفت آن که بخش و شهر محل اخذ مدرک تحصیلی در آن مشخص باشد.
۳- اصل و یا گواهی مدرک پایان دوره کاردانی پیوسته آموزشکدههای فنی و حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش برای پذیرفتهشدگان دارای مدرک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی (حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۹۲) به انضمام روگرفت آن، همچنین اصل و یا گواهی دیپلم متوسطه، سال ما قبل دیپلم و دو سال ماقبل دیپلم با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان که بخش و شهر محل اخذ دیپلم و سال ما قبل دیپلم و دو سال ماقبل دیپلم در آن مشخص شده باشد، به انضمام یک برگ روگرفت آن.
۴- اصل شناسنامه و دو سری روگرفت از تمام صفحات آن و همچنین اصل کارت ملی و روگرفت آن.
۵- شش قطعه عکس ۴×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری (برای تمام داوطلبانی که برای آنان معافیت تحصیلی درخواست می‌گردد لازم است دوازده قطعه عکس همراه داشته باشند).
۶- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنها را با توجه شرایط مربوط به مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه ۳۶ دفترچه راهنمای شماره یک آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ مشخص کند (برای برادران).
۷- اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان .
۸- معرفینامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا وزارت جهاد کشاورزی با امضاء و مهر هر یک از رؤسای ارگانهای مذکور که در آن قید شده باشد. داوطلب با توجه به ماده ۱ و تبصرههای چهارگانه آن در آئین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و سایر شرایط مندرج در آیین نامه مذکور، واجد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان می‌باشند.
۹- پذیرفته‌شدگان لازم است به همراه تصویر گواهی پیش دانشگاهی خود به دفاتر پستی محل سکونت خود مراجعه و درخواست تائیدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش وپرورش محل تحصل خود را نمایند و این رسید پستی را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولی خود ارائه نمایند.
ارائه اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمه‌های نظام جدیدآموزش متوسطه (ریاضی‌فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) سال‌های ۱۳۸۴ به بعد که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروری می‌باشد.
ب- تذکرات خیلی مهم در رابطه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی :
۱- داوطلبانی که اسامی آنان در رشته‌های تحصیلی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سوره اعلام شده، می‌بایست مطابق برنامه زمانی تعیین شده در سایت آن موسسه برای مصاحبه به محل مربوط مراجعه نمایند و درصورت احراز صلاحیت‌های عمومی از سوی موسسه ذیربط و مطابق ضوابط مندرج در دفترچه به عنوان پذیرفته‌شدگان نهائی تلقی خواهند شد.
۲- داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی هر یک از رشتههای تحصیلی نیمه‌متمرکز اعلام گردیده، چنانچه جزء پذیرفته‌شدگان رشته متمرکز آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ نیز باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولی آنان در رشته متمرکز لغو می‌گردد و منحصراً می‌بایست در رشته پذیرفته‌شده نیمه متمرکز (قبولی جدید) ثبت‌نام و ادامه تحصیل دهند و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد همچنین برای پذیرفته‌شدگان دورههای روزانه نیمه‌متمرکز یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی منظور خواهد شد.
۳- داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته‌شده نهایی دورههای روزانه درج گردیده، خواه در مؤسسه آموزش عالی ذیربط ثبت‌نام نمایند و یا ننمایند، حق شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ را نخواهند داشت.
۴- گزینش رشته نیمه‌متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره های مختلف تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از بین داوطلبانی که در مراحل معاینه و آزمون عملی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی شرکت نمودهاند و از سوی کمیته آزمون عملی واجد شرایط از نظر معاینه و آزمون عملی برای گزینش نهایی اعلام شدهاند با در نظر داشتن نمره علمی زیرگروه رشته تربیتبدنی و نمره های علمی و عملی مکتسبه از بین گروههای آزمایشی (۱، ۲ و ۳) انجام شده است و داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت نموده و اسامی آنان اعلام نشده مردود مراحل معاینه و آزمون عملی و یا در گزینش نهایی مردود علمی در مقایسه با سایر پذیرفته‌شدگان نهایی شناخته شدهاند.
۵ – در رشته‌های تحصیلی دکتری پیوسته ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان (کد ۱۱۳۴۱)، کاردانی فوریت های پزشکی (کد ۱۱۴۱۲) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (ویژه داوطلبان بومی استان تهران)، دندانپزشکی (کد ۱۱۳۸۰) بورسیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، علوم آزمایشگاهی (کد ۱۸۵۱۴) واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل‌ و پرستاری (کد ۱۸۵۴۳) واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان به دلیل اینکه نتایج مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش آنان از سوی مؤسسات ذیربط تا زمان اعلام نتایج نهایی به این سازمان اعلام نشده، هیچ فردی به عنوان پذیرفته‌شده نهایی اعلام نگردیده است.
ج- زمان مراجعه برای ثبت نام پذیرفتهشدگان نهایی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین پردیس‌های بین‌المللی دانشگاههای علوم پزشکی و پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در روزهای یکشنبه ۱۳/۱۱/۹۲ لغایت دوشنبه ۱۴/۱۱/۹۲ می‌باشد و پذیرفته‌شدگان لازم است قبل از حضور فیزیکی برای ثبت‌نام دردانشگاه محل قبولی حتماً برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان، مکان، شرایط و مدارک اختصاصی مورد نیاز علاوه برمدارک این اطلاعیه برای ثبت‌نام به آدرس سایت دانشگاه محل قبولی خود مراجعه نمایند.
تاریخ ثبت‌نام کلیه مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور از تاریخ دوشنبه ۲۸/۱۱/۹۲ لغایت چهارشنبه ۳۰/۱۱/۹۲ می‌باشد. آدرس سایت دانشگاه پیام‌نور: www.pnu.ac.ir
د- پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی تربیت بدنی (دوره روزانه) مرکز آموزش عالی کاشمر
با توجه به اینکه مجوز پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی تربیت بدنی مرکز آموزش عالی کاشمر اخیراً به سازمان اعلام شده است. لذا کلیه داوطلبانی که درردیف معرفی‌شدگان چند برابر برای شرکت در آزمون عملی در رشته تربیت بدنی قرار گرفته و در زمان مقرر در آزمون عملی شرکت کرده‌اند، می‌توانند با توجه به جدول ذیل، فرم درخواست را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۱۵/۱۱/۹۲ بصورت پست پیشتاز به آدرس: خراسان رضوی، شهرستان کاشمر، بلوار شهید مطهری، مرکز آموزش عالی کاشمر ارسال نمایند. بدیهی است از بین متقاضیان و براساس نمرات اکتسابی گزینش نهایی توسط سازمان انجام و فهرست اسامی پذیرفته شدگان در دهه اول اسفندماه ۹۲ اعلام خواهدشد.
مرکز آموزش عالی کاشمر- شهرستان کاشمر
دوره
کدرشته
عنوان رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
اول
دوم
زن
مرد
روزانه
۱۰۲۳
تربیت بدنی و علوم ورزشی
۴۰
۲۰
۲۰
 

 

———————————————————————————————————————————————————————%

 

 فرم درخواست پذیرش در رشته تربیت بدنی مرکز آموزش عالی کاشمر در آزمون سراسری سال ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی
 
شماره داوطلبی
 
شماره ملی
 
شماره پرونده
 
شماره شناسنامه
 
تلفن ثابت
(کد شهر درج شود)
 
شماره تلفن همراه
 
استان و شهرستان محل اقامت
 
آدرس کامل پستی
 
 
 
                                                                                    امضاء
 
 

———————————————————————————————————————————————————————-%

 
 
داوطلب گرامی این فرم را می‌بایست پس از تکمیل به آدرس : خراسان رضوی، شهرستان کاشمر، بلوار شهید مطهری، مرکز آموزش عالی کاشمر ارسال نمایید.
 
 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم ) نکات طلایی مطالعه برای کنکور – بهترین روش نشستن برای درس خواندن یکی دیگر از نکات مطالعه برای کنکور، بهترین روش نشستن برای درس خواندن می باشد. نشستن صحیح هنگام مطالعه برای همه داوطلبان به ویژه افرادی که زیاد مطالعه می …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم ) کیفیت هوای تنفسی: کیفیت هوای تنفسی مکان مطالعه برای کنکور، هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت خیلی مهم است. تنفس در اتاق در بسته که هوا به قدر کافی در آنجا وجود ندارد، باعث …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش اول )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش اول ) یکی از سوالاتی که ذهن اکثر داوطلبان کنکور را درگیر کرده است، این است که چطور برای کنکور درس بخوانند تا بهترین نتیجه را بگیرند. داوطلبان باید توجه داشته باشند که برای رسیدن به نتیجه دلخواه، بعد از یک برنامه منظم …

تماس تلفنی