کوسه‌هاي مديريت

 ژاپني‌ها عاشق ماهي تازه هستند، اما آب‌هاي اطراف ژاپن سال‌هاست که ماهي تازه ندارد؛ بنابراين، براي غذا رساندن به جمعيت ژاپن، قايق‌هاي ماهي‌گيري، بزرگتر شدند و مسافت‌هاي دورتري را پيمودند.

ماهي‌گيران هر چه مسافت طولاني‌تري را طي مي‌کردند، به همان ميزان براي بازگشت زمان بيشتري لازم بود‌. اگر بازگشت بيش از چند روز طول مي‌کشيد، ماهي‌ها، ديگر تازه نبودند و ژاپني‌ها مزه اين ماهي را نمي‌پسنديدند.
براي حل اين مساله ، شرکت‌هاي ماهي‌گيري فريزرهايي در قايق هايشان تعبيه کردند. آنها ماهي‌ها را گرفته و روي دريا منجمد مي‌کردند. فريزرها اين امکان را براي قايق ها و ماهي گيران ايجاد کردند که دورتر بروند و مدت زمان طولاني تري را روي آب بمانند.
اما ژاپني‌ها مزه ماهي تازه و منجمد را متوجه مي‌شدند و مزه ماهي يخ زده را نمي‌پسنديدند؛ بنابراين، شرکت‌هاي ماهي‌گيري، مخزن‌هايي را در قايق‌ها کار گذاشتند و ماهي را در مخازن آب نگهداري مي‌کردند.
با اين شيوه، ماهي‌ها تازه مي‌ماندند، اما پس از کمي تقلا آرام مي شدند و حرکت نمي‌کردند. آنها خسته و بي‌رمق، ولي زنده بودند. اين ماهي‌ها نيز مزه جالبي نداشتند؛ زيرا  ماهي‌ها روزها حرکت نکرده و مزه ماهي تازه را از دست داده بودند.
شرکت‌هاي ماهي‌گيري بايد اين مساله را به گونه‌اي حل مي‌کردند، اما آنها چطور مي‌توانستند ماهي تازه بگيرند؟
اگر شما مشاور صنايع ماهي‌گيري بوديد، چه پيشنهادي مي‌داديد؟

رون هوبارد در اوايل سال‌هاي ۱۹۵۰دريافت: «بشر تنها در مواجهه با محيط چالش انگيز به صورت غريبي پيشرفت مي‌کند.» براي نگه داشتن ماهي تازه، شرکت‌هاي ماهي‌گيري ژاپن باز هم از مخازن نگهداري ماهي در قايق‌ها استفاده کردند، اما آنها يک کوسه کوچک به داخل هر مخزن انداختند. کوسه چندتايي از ماهي‌ها را مي‌خورد، اما بيشتر ماهي‌ها با وضعيتي بسيار سرزنده به مقصد مي‌رسيدند؛ زيرا براي فرار از کوسه تلاش مي‌کردند.
در واقع شما هر چه با‌هوش‌تر، مصرتر و با کفايت‌تر باشيد، از حل يک مساله بيشتر لذت مي‌بريد. اگر به اندازه کافي مبارزه کنيد و اگر به طور پيوسته در چالش‌ها پيروز شويد، خوشبخت و خوشحال خواهيد بود.
بايد بپذيريد که گاهي وقت‌ها
 کوسه‌ها براي پيشرفت  لازمند؛ پس به جاي دوري جستن از مشکلات، به ميان آنها شيرجه بزنيد. البته در ابتدا بايد ريشه مشکلات را تشخيص دهيد تا در مبارزه با آنها به بيراهه نرويد و خسته نشويد؛ بلکه از مبارزه و پيروزي بر دشواري‌ها، و در مجموع از اين بازي لذت ببريد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی