اسلایدشو

 در پايان قرن نوزدهم، بخش‌هايي از فيزيک کلاسيک، بويژه مکانيک و الکترومغناطيس، تا حد زيادي رشد نمود و کاربردهاي گسترده آنها آشکار گرديد و رشته­ هايي مانند مهندسي­ مکانيک و مهندسي­ برق براي استفاده از نتايج اين علم مهم تاسيس شد. به همين دليل، در اين رشته‌ها دروس فيزيک 1 و فيزيک 2 تدريس مي‌شود.

امروزه اين دو درس براي فهميدن مباحث جديد فيزيک کافي نيست.کشف خواص نيمه رساناها، تحولي بنيادي در الکترونيک ايجاد نموده است. نيمه رساناها بخشي از فيزيک حالت جامد است. ابر رسانايي، بخش ديگري از فيزيک حالت جامد است که قسمت عمده اي از پژوهش هاي فيزيک حالت جامد در 20 سال اخير را به خود اختصاص داده است، و اين نيز مي تواند يک تحول عظيم ديگر ايجاد نمايد.اساس نانو تکنولوژي نيز فيزيک حالت جامد و کوانتوم مکانيک است. همچنين فوتونيک يک شاخۀ کاملا جديد از فيزيک است.
همراه با اين تحولات،  نياز به رشته اي جديد به نام  فيزيک مهندسي (engineering physics) احساس شد که در  سال‌هاي اخير در دانشگاه­هاي خارج تاسيس گرديده است.
فيزيک مهندسي، مباحث پيشرفته فيزيک کاربردي و روش­هاي استفاده از آنها را در صنعت، مورد مطالعه قرار مي­دهد. هدف از اين رشته، آماده سازي فارغ التحصيلاني است که علاوه بر دانستن فيزيک و مباحث پيشرفتۀ آن با کاربردهاي فيزيک نيز آشنا بوده و توانايي مهندسي و ارايه طرح‌هاي صنعتي را در زمينۀ فيزيک جديد داشته باشند. اين رشته داراي سه گرايش حالت جامد، پلاسما، ليزر و اپتيک است.
 
 گرايش حالت جامد
 حالت جامد، يکي از گسترده‌ترين شاخه‌هاي فيزيک است. اين شاخه دربارۀ چگونگي تشکيل مواد با در نظر گرفتن تمام جزييات حاکم بر طرز قرار گرفتن اتم­ ها بحث مي‌کند. در واقع، خواص فيزيکي هرگونه جسم فيزيکي (فلز يا غير فلز)، مورد بحث اين شاخه است؛ به عبارت ديگر، فيزيک حالت جامد به طور گسترده اي به مطالعۀ ساختار بلوري جامدات، نوسانات يون­ها و حرکت الکترون هاي موجود در آنها مي پردازد. در ابتداي قرن بيستم، در پي کشف پراش پرتوهاي ايکس، بررسي حالت جامد به عنوان گسترشي از فيزيک اتمي شروع شد. در حال حاضر، خواص مکانيکي، الکتريکي، مغناطيسي، اپتيکي و حرارتي جامدات، بويژه جامدات بلوري و نانوساختارها، موضوع فيزيک حالت جامد را تشکيل مي‌دهند.
دروس گرايشي مهندسي حالت جامد به رشته هاي تحصيلي فيزيک و مهندسي الکترونيک نزديک است. دوره کارشناسي فيزيک مهندسي در گرايش حالت جامد شامل سه بخش است: دروس مشترک با رشته کارشناسي فيزيک، دروس مهندسي و دروس گرايشي. از جمله دروس گرايشي، نيمه رساناها، مواد مغناطيسي و ابررسانايي هستند. انتظار مي­رود که علاقه­مندان به اين گرايش، ايده هايي در طراحي، ساخت يا کاربرد براي بعضي از موارد گفته شده داشته باشند.
 درس هاي اين رشته در طول تحصيل
دروس پايه مشترک بين تمام گرايشها
فيزيک، رياضي، معادلات ديفرانسيل، رياضي فيزيک، کامپيوتر، شيمي، رسم فني، کارگاه.
 دروس اصلي مشترک بين تمام گرايشها
فيزيک مدرن، فيزيک مدرن کاربردي، اپتيک، مکانيک تحليلي، الکترومغناطيس، مکانيک کوانتوم، ترموديناميک فيزيک آماري.
دروس تخصصي گرايش حالت جامد
فيزيک حالت جامد،نيمه هاديها، مغناطيس، ابر رسانايي، نانو ساختارها. 
  گرايش پلاسما
 پلاسما، گاز شبه خنثايي از ذرات باردار و خنثي است که رفتار جمعي از خود ارايه مي‌دهد. واژه پلاسما به گاز يونيزه‌شده‌اي گفته مي‌شود که همه يا بخش قابل توجهي از اتم‌هاي آن، يک يا چند الکترون از دست داده و به يون­هاي مثبت تبديل شده باشند. همچنين  به گاز بشدت يونيزه‌شده‌اي که تعداد الکترون‌هاي آزاد آن تقريباً برابر با تعداد يون‌هاي مثبت آن باشد، پلاسما گفته مي‌شود.
    بيشتر ماده جهان به شکل پلاسما است. خورشيد و همه ستارگان، گوي‌هاي عظيمي از پلاسما هستند، و در حدود 99 درصد کل جرم مشهود کاينات­ در اين گوي هاي پلاسما يافت مي‌شوند. در محيط پيرامون ما پلاسما به حالت طبيعي نادر است؛ به حدي که تا اواخر قرن نوزدهم آن را به عنوان يک حالت جداگانه از ماده نمي‌شناختند. آذرخش­­ها، شفق شمالي و يون سپهر (يونوسفر) همه پلاسما هستند و روي زمين، اينها تنها شکل­هايي از پلاسما هستند که به صورت طبيعي يافت مي­شوند.
   در تکنولوژي مدرن از بسياري از شکل­هاي مصنوعي پلاسما استفاده مي شود. گاز لوله‌هاي فلويورسنت و تابلوهاي نيون نيز پلاسما است. قوس نوراني يک سيم جوش برقي و آتش اگزوز موشک نيز نمونه هايي از پلاسما است.
   فيزيک پلاسما را مي توان دنباله و نتيجه تحقيقاتي دانست که تقريباً از چند قرن گذشته به بعد در زمينه فيزيک گازها ، الکتريسيته و مغناطيس انجام شده است.
دروس تخصصي گرايش پلاسما
پلاسما، کاربردهاي پلاسما، سيستم‏هاي توليد پلاسما، سيستم‏هاي تشخيصي پلاسما. 

 

 

 

گرايش ليزر و اپتيک
 واژه انگليسي ليزر که در فارسي نيز به همين صورت متداول است، در اصل، ترکيب حروف اول کلمات عبارت:
«­­Light Amplification by Stimulated Emission of Radiati  ­» استکه به معني«تقويت نور توسط گسيل القايي تابشي» است؛ به عبارت ديگر، وقتي اتم­ها يا مولکول­هاي مواد انرژي بگيرند، برانگيخته مي‌شوند، و وقتي به حالت پايۀ اول بازگردند، مي­توانند انرژي خود را به صورت يک فوتون يا واحد انرژي موج الکترومغناطيسي تابش کنند.
از سال 1960 تاکنون، علم ليزر، چه از نظر ساخت ليزرهاي جديد و چه از نظر کاربرد ليزر، در زمينه هاي گوناگون بيشترين پيشرفت را در بين علوم مختلف داشته است. امروزه از ليزرهاي گوناگون جامد، مايع، گاز و پلاسما در طول موج­هاي مختلف در پژوهشگاه­ها، مراکز صنعتي و پزشکي استفاده مي‌شود.
در کشور ما نيز اين تکنولوژي هر روز بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد و در همين راستا، گرايش فيزيک مهندسي ليزر و اپتيک در دانشگاه­ها و مراکز آموزش­عالي ارايه شده است .  هدف از ايجاد اين گرايش، تربيت نيروهاي متخصص و کارآمدي است که بتوانند در زمينه طراحي ليزر، کار با آن، تعمير و نگهداري سيستم هاي موجود و کاربردهاي آن، صاحب نظر و ورزيده باشند. مهم‌ترين کاربردهاي ليزر در کشور ما در زمينه‏هاي پزشکي، صنعتي و پژوهشي است.
دروس تخصصي گرايش ليزر و اپتيک
اپتيک کاربردي، ليزر، مهندسي اپتيک، کاربردهاي ليزر.
 
توانايي هاي لازم
فيزيک مهندسي، رشته مشکلي است، و اولين شرط موفقيت دانشجويان اين رشته، آن است که دانشجو تمام وقت مفيد خود را صرف مطالعه و تحقيق نمايد. داشتن پايه قوي در دروس فيزيک و رياضيات نيز در اين رشته لازم است. شرط ديگر، داشتن ايده و ابتکار براي حل مسايل فني و صنعتي مانند به کار بردن نتايج فيزيک حالت جامد در طراحي قطعات الکترونيک و کامپيوتر يا به کار بردن پلاسما و ليزر در صنعت با استفاده از نتايج فيزيک است. 
 
موقعيت شغلي در ايران
در اکثر وسايل دقيق اندازه‌گيري از روش­هاي فيزيکي يا حسگرها استفاده مي شود که طراحي و ساخت آنها در حوزه فيزيک جديد است. همچنين طراحي  قطعاتي که در الکترونيک و کامپيوتر به کار مي­روند و تهيه و توزيع خواص نانومواد، از قابليت­هاي دانش آموختگان فيزيک مهندسي است.
در کل مي­توان گفت که دانش آموختگان اين رشته مي­توانند در صنايع قطعات الکترونيک، صنايع اپتيک و ليزر، قطعات و اجزاي کامپيوتر در مؤسسات دولتي و خصوصي مانند: وزارت نيرو، مخابرات، انرژي اتمي، صنايع الکترونيک، صنايع اتومبيل سازي و … مشغول به کار  شوند. همچنين ساخت و بررسي تارهاي اپتيکي که در مخابرات به کار مي‌روند، طراحي و ساخت لوازم اپتيکي، طراحي و ساخت لامپ­هاي مختلف دشارژ الکتريکي، طراحي و ساخت آهن‌رباهاي لازم در سيستم­هاي الکترومغناطيسي و کليدهاي خودکار که از ضرورت‌هاي صنعت کشورند، در حوزه تخصصي اين رشته است.
 
 
دانشگاه‌هاي پذيرنده:
الزهرا(س) ـ‌ تهران، تبريز، تهران، دامغان، شاهرود، شهيد باهنرکرمان،صنعتي جندي شاپور-دزفول، صنعتي قم، صنعتي کرمانشاه، کاشان، ولي عصر(عج)-رفسنجان، غيرانتفاعي توس-مشهد.
مقاطع تحصيلي:
کارشناسي
دوره‌ها:
روزانه، شبانه
دانشگاه:
دولتي ، غيرانتفاعي
گرايش‌ها:
حالت جامد، پلاسما، ليزر و اپتيک

*بسياري از درس­هاي اين رشته به دليل اهميت يا حجم زياد در  دو يا چند ترم ارايه مي‌شود. همچنين تعدادي از درس­هاي اين رشته با آزمايشگاه يا کارگاه همراه است.

شماره تماس جهت مشاوره رایگان کنکور : 09127523889 آزمون برتر مهندس مسعودی استاد انتشارات گیلنا درس خواندن آسان است سایت رسمی انتشارات گیلنا سایت رسمی کنکو سایت رسمی کنکور اسان سایت رسمی کنکور اسان است طعم مطالعه طعم مطالعه با لذت مشاوره نحصیلی رایگان مشاوره کنکور مقالات کنکور مقالات کنکوری وبسایت رسمی انتشارت گیلنا وبسایت رسمی کنکور وبسایت رسمی کنکور اسان وبسایت رسمی کنکوراسان است کنکور کنکور آسان کنکور آسان است کنکور اسان کنکور اسان است کنکور برتر کنکور نیوز کنکورآسان گیلنا

  

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات
چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم

چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ یکی از دغدغه های داوطلبان کنکوری در گروه های آزمایشی ریاضی و تجربی درس فیزیک میباشد درسی استدلالی و نیز محاسباتی که اکثر دانش آموزان از آن هراس دارند و معمولا درصد پایینی در آن کسب میکنند. اما نکاتی ساده و کاربردی وجود دارد …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم ) نکات طلایی مطالعه برای کنکور – بهترین روش نشستن برای درس خواندن یکی دیگر از نکات مطالعه برای کنکور، بهترین روش نشستن برای درس خواندن می باشد. نشستن صحیح هنگام مطالعه برای همه داوطلبان به ویژه افرادی که زیاد مطالعه می …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم ) کیفیت هوای تنفسی: کیفیت هوای تنفسی مکان مطالعه برای کنکور، هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت خیلی مهم است. تنفس در اتاق در بسته که هوا به قدر کافی در آنجا وجود ندارد، باعث …

تماس تلفنی