اسلایدشو

اشتباهاتی که باعث پشت کنکور ماندن می‌شود

اشتباهاتی که باعث پشت کنکور ماندن می‌شود ۱- غافل شدن از نقاط قوت یکی از اشتباهات بزرگ من که در اولویت اول قرار دادم غافل شدن از نقاط قوت بود. من در درس زبان و شیمی خیلی خوب بودم درضمن نقاط قوت من محسوب میشوند ولی متأسفانه در برنامه هایی …

تماس تلفنی