اخبار

روش استفاده از وقت های مرده

اهمیت استفاده از اوقات مرده به قلم کنکور نیوز حتما برای شما هم پیش آمده که با وجود آنکه سعی بسیار دارید تا ساعت مطالعه ی بالایی داشته باشید اما در پایان روز میبینید که ساعات بسیاری تلف شده و تنها اندکی از آنرا به صرف مطالعه پرداختید و نمیدانید …

تماس تلفنی