اخبار

مثل علیرضا جهانبخش نقاط قوت و ضعف خود را یادداشت کنید

مثل علیرضا جهانبخش نقاط قوت و ضعف خود را یادداشت کنید همیشه یک آدم موفق هدف هایی دارد که برای رسیدن به هدف هایش باید نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد و آن ها را بهبود بخشد. علیرضا جهان بخش هم یکی از این افراد بوده است.بهترین روش بهبود …

تماس تلفنی