اسلایدشو

رتبه لازم برای قبولی در کنکور رشته مدیریت پروژه

رتبه لازم برای قبولی در کنکور رشته مدیریت پروژه برای معرفی رشته مهندسی مدیریت پروژه ابتدا به مقدمه ای در این رابطه میپردازیم :مهندسی مدیریت پروژه تلفیق علم،هنر و فن است و به منظور آموزش برای انجام فعالیتهای آماده سازی، نظارت و اجرای پروژه به ویژه پروژه های عمرانی طرح …

تماس تلفنی