اسلایدشو

به حداقل رساندن ضایعات کارخانه ها در ، کنکور رشته مهندسی صنایع قسمت (۳)

به حداقل رساندن ضایعات کارخانه ها در ، کنکور رشته مهندسی صنایع قسمت (۳) گرایش‌ ایمنی: ‌صنعتی گرایش‌ ایمنی‌ صنعتی‌ به‌ مسائل‌ مشکل‌ساز در صنعت‌ از لحاظ‌ ایمنی‌ می‌پردازد؛ یعنی تلاش می‌کند تا با اجرای دستورالعمل‌ها از خطرات احتمالی جلوگیری کند و در صورت بروز مشکل یا خطری، راهی برای …

اسلایدشو

به حداقل رساندن ضایعات کارخانه ها در ، کنکور رشته مهندسی صنایع قسمت (۲)

به حداقل رساندن ضایعات کارخانه ها در ، کنکور رشته مهندسی صنایع قسمت (۲) گرایش‌ برنامه‌ریزی‌ و تحلیل‌ سیستم‌ها: گرایش‌ برنامه‌ریزی‌ و تحلیل‌ سیستم‌ها تا حدودی‌ جنبه‌ نرم‌افزاری‌ دارد و بیشتر به‌ ارائه‌ راهکار سیستماتیک‌ می‌پردازد. در واقع‌ هدف‌ این‌ گرایش‌ تربیت‌ کارشناسانی‌ است‌ که‌ بتوانند با بهره‌گیری‌ از روش‌های‌ …

اسلایدشو

به حداقل رساندن ضایعات کارخانه ها در،کنکور رشته مهندسی صنایع قسمت (۱)

به حداقل رساندن ضایعات کارخانه ها در،کنکور رشته مهندسی صنایع قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی صنایع : “آیا این بهترین روش است؟” این سؤالی است که فکر یک مهندس صنایع را دائماً به خود مشغول می‌کند تا به این وسیله بهترین راه را برای تولید محصول و …

تماس تلفنی