اسلایدشو

شناخت دانش آموزان از رشته مدیریت و کمیسر دریایی قبل از کنکور

شناخت دانش آموزان از رشته مدیریت و کمیسر دریایی قبل از کنکور مقدمه ای بر معرفی رشته مدیریت و کمیسر دریایی : تهیه‌ قطعات‌ یدکی‌ کشتی‌ یا لوازم‌ الکترونیکی‌ و مکانیکی‌ موجود در کشتی‌، سوخت‌ کشتی‌ و مواد غذایی‌ برای‌ کارکنان‌ نیروی‌ دریایی‌، تقسیم‌بندی‌ و جا به‌ جایی‌ پرسنل‌ نیروی‌ …

تماس تلفنی