اسلایدشو

شیوه مطالعه رشته مدیریت و بازرگانی دریایی برای کنکوری ها

شیوه مطالعه رشته مدیریت و بازرگانی دریایی برای کنکوری ها مقدمه ای بر معرفی رشته مدیریت و بازرگانی دریایی : هدف این رشته تربیت کارشناس بازرگانی دریایی برای خدمت در ارگان‌های دریایی، حمل و نقلی، تجارت خارجی و برنامه‌ریزی کلان جمهوری اسلامی و دیگر شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی …

تماس تلفنی