اسلایدشو

بعد از کنکور در رشته مدیریت مالی ، حضور در شرکتها و موسسات

بعد از کنکور در رشته مدیریت مالی ، حضور در شرکتها و موسسات مقدمه ای بر معرفی رشته مدیریت مالی : با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام‌های مالی جهانی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت …

تماس تلفنی