اسلایدشو

چارت درسی رشته علوم مهندسی در زمان کنکور

چارت درسی رشته علوم مهندسی در زمان کنکور برای معرفی رشته علوم مهندسی ابتدا به مقدمه ای در این رابطه میپردازیم : هدف و ماهیت رشته ی علوم مهندسی رشته ای بین رشته ایه که در اکثر دانشگاه های جهان به عنوان هسته ی مرکزی رشته ها ی مهندسی مطرح …

تماس تلفنی