اسلایدشو

معرفی رشته علوم حدیث در کنکور

معرفی رشته علوم حدیث در کنکور مقدمه ای بر معرفی رشته علوم حدیث : “… از رسول خدا(ص) سخنی صادر می‌شد که دارای دو معنی بود. سخنی که به چیز و وقت معینی اختصاص داشته و سخنی که همه چیز و همه وقت را شامل بود پس کسی که نمی‌دانست …

تماس تلفنی