اسلایدشو

آشنایی با رشته الهیات و معارف اسلامی جهت شرکت در کنکور قسمت (۲)

آشنایی با رشته الهیات و معارف اسلامی جهت شرکت در کنکور قسمت (۲)   گرایش‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌: گرایش‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌، دانشجویان‌ را با تاریخ‌ و جغرافیای‌ ممالک‌ اسلامی‌ آشنا می‌کند؛ یعنی‌ دانشجویان‌ با فرهنگ‌، عادات‌ و رسوم‌ مسلمان‌های‌ نقاط‌ مختلف‌ جهان‌ از …

اسلایدشو

آشنایی با رشته الهیات و معارف اسلامی جهت شرکت در کنکور قسمت (۱)

آشنایی با رشته الهیات و معارف اسلامی جهت شرکت در کنکور قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی : معرفت به معنای شناخت است. شناختی که اولین مرحله از آشنایی و قدم گذاشتن در مسیر قرب‌الهی است و هرچه معرفت بیشتر و وسیع‌تر گردد؛ آشنایی و …

تماس تلفنی