اسلایدشو

معرفی رشته ادبیات داستانی برای شرکت در کنکور

معرفی رشته ادبیات داستانی برای شرکت در کنکور مقدمه ای بر معرفی رشته ادبیات داستانی : “یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در روزگار قدیم …” اولین قصه‌ای که برایمان نقل کردند، به این طریق آغاز شد. از همان دوران کودکی کشش و جذبه‌اش را بر …

تماس تلفنی