اخبار

روشهای درست مطالعه فیزیک از کنکور آسان است

روشهای درست مطالعه فیزیک از کنکور آسان است شیوه مطالعه درس فیزیک دغدغه دانش آموزان و داوطلبان کنکور است که ما در این مطلب سعی می کرده ایم پاسخ کاملی را به این دغدغه بدهیم و آن را رفع کنیم. درس فیزیک در کنکور تجربی ۳۰ سوال و در کنکور …

تماس تلفنی