اخبار

بهترین روش مرور برای کنکور

مقاله ای در مورد روش صحیح مرور دروس از کنکور نیوز لازمه داشتن یک مطالعه ی صحیح و هدفمند این است و که مباحث مطالعه شده، حتما مرور شوند تا قبل از روز کنکور در حافظه ی بلند مدت بایگانی شوند. جهت مرور درس ها از ۳ روش زیرمیتوان استفاده …

تماس تلفنی