اخبار

مباحث ساده ریاضی برای کنکور

مقاله ای در مورد مباحث ساده ریاضی برای کنکور ریاضی کنکور درسی است که خیل عظیمی از داوطلبان کنکور در رشته تجربی ترس خاصی نسبت به آن دارند و به خاطر همین ترس به سمتش نمی روند تا قدرت خود را در آن بیشتر کنند. تاثیر درس ریاضی در کنکور …

تماس تلفنی