اسلایدشو

فراموشی مطالب کنکور و راهکارهای طلایی

فراموشی مطالب کنکور و راهکارهای طلایی چرا هر چی خونده بودم ، یادم رفته ؟ زحمتام به هدر رفت هر چی زیست خونده بودم یادم رفته و چیزی یادم نمیاد؟ فراموشی مطالب کنکور , با نزدیک شدن به کنکور اکثر داوطلبان دچار توهم فراموشی مباحث می شوند و حسابی اعصاب …

تماس تلفنی