اخبار

روش هایی بی نظیر برای فراموش نکردن دروس

روش هایی بی نظیر برای فراموش نکردن دروس برای کنکور ۱- به پیش نیاز منابعی که می خوانی توجه کن اگر مطالب پیش زمینه اصلی را یاد نگرفته باشی حتی اگر مطالب جدید را حفظ کنی باز هم احتمال فراموشی مطلب وجود دارد؛ مثلا در درس عربی تا صرف فعل …

تماس تلفنی