اخبار

برنامه ریزی کنکور ٩۹ طرح هدف

برنامه ریزی کنکور ٩۹ طرح هدف از موسسه کنکور آسان است خبر ویژه برای بچه های دبیرستانی و کنکوری ثبت نام برنامه ۳۰۰ روزه  ویژه کنکور ۹۹ ؟ یه برنامه داریم  براتون با روش زیر: ( طرح هدف ) درسها ۱۲ بار مرور میشه روش مطالعه pqrstc روش مرور و …

تماس تلفنی