اسلایدشو

برای کنکور بهتر چه زمان باید شروع به مطالعه کرد

برای کنکور بهتر چه زمان باید شروع به مطالعه کرد .اول بعضی از درسها رو بخونم تموم شه بعد بقیه رو شروع کنم بهتر نیسته؟ زود شروع کنم خسته نمی شم ؟ و سوالات اینچنینی باعث می شود براى اکثر ما، کنکور در یک کلمه خلاصه می‌شود: دلهره، و این …

تماس تلفنی