اخبار

مطالعه به سبکی دیگر از کنکور نیوز

مطالعه به سبکی دیگر از کنکور نیوز روشی که در این پست معرفی میکنم روش بیسیار معروف و تجربه شده ای است که یادگیری مطالب را بالا میبرد و از درس خواندن به روش سنتی بسیار بسیار بهتر نتیجه میدهد. این روش یکی از مهمترین و معروفترین روشهای بهسازی حافظه …

تماس تلفنی