اخبار

روش دستیابی درصد بالای ۸۰ در زیست شناسی کنکور – قسمت دوم

روش دستیابی درصد بالای ۸۰ در زیست شناسی کنکور – قسمت دوم   عجله نکنید! لطفا در خرید کتاب های کمک آموزشی و dvd های آموزشی عجله نکنید. کتاب های کمک آموزشی خیلی خوب است. dvd فوق العاده است. اما حتما اول باید کتاب درسی را خوب بخوانید. بعد می …

اخبار

روش دستیابی درصد بالای ۸۰ در زیست شناسی کنکور – قسمت اول

روش دستیابی درصد بالای ۸۰ در زیست شناسی کنکور حتما تجربه داشته اید که برای درس زیست شناسی انرژی و زمان زیادی صرف کرده اید. از خود انتظار داشته اید که در آزمون های آزمایشی، زیست را حداقل هفتاد یا هشتاد درصد بزنید. اما وقتی جواب آزمون می آید می …

تماس تلفنی