اخبار

آشنایی با رشته ی داروسازی از کنکور نیوز

مقاله ای در مورد آشنایی با رشته ی داروسازی از کنکور نیوز آشنایی با رشته ی داروسازی – دکترای حرفه ای پیوسته: قبل از ورود به این رشته برخلاف برداشت و تصور اشتباه عامه از نام این رشته بهتر است از دو موضوع زیربه درستی اطلاع داشته باشید:  ۱-بایدبدانیدکسی که …

تماس تلفنی