اخبار

مصاحبه کنکور نیوز با رتبه یک کنکور سال ٩۵

مصاحبه کنکور نیوز با رتبه یک کنکور سال ٩۵ گفتگویی با محمد احمدی، رتبه یک کشوری کنکور سراسری در گروه آزمایش علوم تجربی محمد احمدی، پشتکار و تلاش را لازمه ی رسیدن به موفقیت خواند و معتقد است انسان تنها یک بار در این دنیا زندگی می کند که باید …

تماس تلفنی