اخبار

روش مطالعه دین و زندگی برای آزمون کنکور

مقاله ای در مورد روش مطالعه دین و زندگی از کنکور نیوز دینی یکی از درس هایی هست که اگه کمی تلاش کنین، میتونین خیلی خوب ازش نتیجه بگیرین. پس اگه ضعف دارین ، هنوز دیر نشده ! اگه به روش درست بخونین، میتونین سریع تر به هدفتون برسین… به …

تماس تلفنی