اخبار

قبولی دندانپزشکی از کنکور نیوز

مقاله ای در مورد قبولی دندانپزشکی از کنکور نیوز چگونه در اوج ناباوری دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران شدم دندانپزشکی دانشگاه تهران ، من مریم اختیاری دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران روزانه هستم. سالی که برای کنکور درس می خواندم در دو آزمون آزمایشی به طور همزمان شرکت می کردم اما در …

تماس تلفنی