اخبار

مقاله دلیل خواب آلودگی از کنکور نیوز

مقاله دلیل خواب آلودگی از کنکور نیوز “کاش می شد پنج دقیقه بخوابم!” چند بار تا حالا توی کتابخونه یا سر کلاس یا حتی توی خونه وقتی مشغول درسی، این جمله رو توی دلت گفتی..؟ می دونی چرا خوابت می گیره؟ برات می گم ولی نخونی و دو دقیقه بعد …

تماس تلفنی