اسلایدشو

برای کنکور تفاوت حفظ کردن و یادگرفتن را بیاموزید

برای کنکور تفاوت حفظ کردن و یادگرفتن را بیاموزید خیلی‌ها را می‌بینید که در مدرسه بهترین نمره‌ها را می‌گیرند چون فهمیده‌اند که قبل از امتحان چطور درس بخوانند که سر جلسه مطالب در ذهنشان باشد اما خوب معمولاً بعد از امتحان همه آنها را فراموش می‌کنند. این روش درس خواندن، …

تماس تلفنی