اخبار

روش صحیح مرور و قرار گرفتن در حافظه بلند مدت از کنکور نیوز

مقاله ای در مورد روش صحیح مرور و قرار گرفتن در حافظه بلند مدت از کنکور نیوز زمانهای مرور:  ۱- یک روز بعد، که فراموشی را تا یک هفته به تأخیر می اندازد. ۲- یک هفته بعد، که فراموشی را تا ۱ ماه به تأخیر می اندازد. ۳- یک ماه …

تماس تلفنی