اخبار

مهمترین دلایل کندخوانی از کنکور نیوز

مقاله ای در مورد مهمترین دلایل کندخوانی از کنکور نیوز برخی دانش‌آموزان با مشکل کندخوانی در مطالعه‌ی مطالب درسی مواجه هستند. دلیل آن می‌تواند برخی یا حتی همه‌ موارد زیر باشد: عدم تعادل مطالعاتی (دانش‌آموز نمی‌تواند بین کمیت و کیفیت مطالعه تناسب و تعادل ایجاد کند.) روش‌های مطالعه‌ی اشتباه (دانش‌آموز …

تماس تلفنی