اخبار

مباحث درس ریاضیات را با چه ترتیبی بخوانیم

اکثر دانش آموزان رشته تجربی با این مشکل مواجه اند که نمی دانند برای خواندن ریاضی از کجا شروع کنند و چون ترتیب خواندن مباحث را نمی دانند می گویند ریاضی مان ضعیف است، برای رفع این مورد روش جدید مطالعاتی زیر را پیشنهاد می دیم. برای همه دانش آموزان …

تماس تلفنی