اخبار

عوامل بازدهی کم در مطالعه درسهای کنکور

مقاله ای در مورد عوامل بازدهی کم در مطالعه درسهای کنکور وقت زیادی صرف مطالعه میکنیم ولی چیزی یاد نمیگیریم معمولا همه می گویند: مطالعه کنید , مطالعه مهم است , زیاد بخوانید و . . . اما کمتر به ما شیوه مطالعه را می آموزند . یکی از عواملی …

تماس تلفنی