اخبار

انگیزه خود را برای دوران کنکور هزار برابر کنید

انگیزه خود را برای دوران کنکور هزار برابر کنید مادرى که ماما همه مادر ها بوده است حال به لطف الهى، خود بچه دار شده است تا قبل از زایمان همه چیز کنترل شده بود و دکترها سلامت کامل بچه را تائید کرده بودن ، هنگامى که نیک به دنیا …

تماس تلفنی