اخبار

استرس و راههای مقابله با آن از کنکور نیوز

مقاله ای در مورد استرس و راههای مقابله با آن از کنکور نیوز برخی از اولیا، دانش آموزان، اضطراب را به خوبی نمی شناسند. از نظر آنان اضطراب پدیده ای ناخوشایند است و بهتر است از بین برود. واقعیت آن است که اضطراب حالتی است که هر چند ناخوشایند است …

تماس تلفنی