اسلایدشو
1

بسیاری از دانشآموزان بر این باورند كه وقتی درسی را مطالعه كردند، باید آن را بهخوبی فرابگیرند و البته این بهخوبی فراگرفتن یعنی آنكه آن درس را هرگز فراموش نكنند و هرگاه خواستند، آن را بهخاطر آورند. این گروه از دانشآموزان باید بدانند مطالعه فقط بخش كوچكی از كاری است كه باید انجام دهند و قسمت بعدی كار، تكرار و مرور است. بدون مرور نمیتوان انتظار داشت كه مطالب خواندهشده را بهصورت عادی و یا در جلسهی آزمون به یاد آورد

از آنجا كه مرور، قسمتی از مطالعه و درحقیقت مرحلهی تكمیلی آن است، باید مرور نیز در همان فضای سادهی مطالعاتی انجام شود. اتاقی ساكت كه در آن میز و یك ساعت وجود داشته باشد و از گرما و نور مناسب برخوردار باشد. چراغ مطالعه را نیز توصیه میكنیم زیرا باعث میشود تا بتوانیم روی موضوع مورد نظر تمركز كنیم.

چگونه باید مرور كرد؟
اگر بدون در نظر گرفتن زمان به مطالعه بپردازیم، تواناییهای یادگیریمان بهتدریج كم و كمتر میشود. در ابتدا زمان مطالعه را تعیین كنید. مثلاً در ابتدای مطالعه با خود بگویید: «بعد از دو ساعت، آن را متوقف خواهم كرد.» میبینیم كه تواناییهای یادگیری در ابتدا كاهش یافته و در پایان مدت، قدری افزایش خواهد یافت

میتوانیم با تقسیم جلسهی دوساعته، به چهار جلسهی كوتاهتر (هر جلسه 25 دقیقه با استراحتی كوتاه در فواصل آنها) بازده یادگیری را افزایش دهیم. نمودار آبی، بازده یادگیری را در یك جلسهی مطالعه بدون استراحت نشان میدهد و نمودار قرمز، بیانگر بازده یادگیری در چهار جلسهی كوتاهتر است. همانطور كه میبینید، مساحت زیر نمودار در نمودار قرمز، بیشتر است لذا میزان یادگیری(L) بیشتر میباشد

پس از چه مدت زمانی باید عمل مرور را تكرا ر كرد؟
نمودار زیر، مقدار اطلاعاتی را كه میتوانید به یاد آورید، برحسب زمانی كه از لحظه‌‌ی مطالعه گذشته است، نشان میدهد. با تعجب مشاهده میگردد در ابتدا نمودار، حالت صعودی دارد و این بهخاطر آن است كه مغز در حال مرتب كردن اطلاعات فراگرفتهشده است و پس از مدتی بهشدت شروع به افت میكند بهطوری كه پس از یكروز فراگیر تنها قادر است 20% مطالبی را كه یاد گرفته است، به یاد آورد. اگر پس از دهدقیقه آنچه را كه فراگرفتهاید، بهطور خلاصه برای خود یادآوری كنید؛ نمودار با شیب ملایمتری افت خواهد كرد. این مطلب با دهدقیقه استراحتی كه به خود میدهیم، مطابقت دارد. به محض اینكه پس از استراحت برای مطالعه برمیگردیم، باید به مرور مطالب جلسهی قبل بپردازیم

اگر مرور اجمالی مطالعه را یكروز بعد و مجدداً یكهفته بعد تكرار نماییم، نمودار حالت صعودی پیدا میكند. واضح است كه با انجام این عمل، مطالب فراگرفتهشده در حافظهی بلندمدت قرارخواهد گرفت. مسلماً فهمیدن مطلب، به یادسپاری آن كمك میكند و این درحالی‌ است كه حفظ كردن طوطیوار باعث پایین رفتن نمودار میشود.

باید توجه داشت رعایت فواصل مناسب زمانی برای مرور مطالب، میزان یادگیری را افزایش میدهد. منحنیهای فراموشی نشان میدهند كه مطالعهی درس هر روز مدرسه در همان روز، بهمراتب بهتر از آن است كه درس هر روز را قبل از كلاس بعدی بخوانید.

شماره تماس جهت مشاوره رایگان کنکور : 09127523889

آزمون برتر مهندس مسعودی استاد انتشارات گیلنا درس خواندن آسان است طعم مطالعه طعم مطالعه با لذت مشاوره نحصیلی رایگان مشاوره کنکور مقالات کنکور مقالات کنکوری کنکور کنکور آسان است کنکور اسان کنکور اسان است کنکور برتر کنکور نیوز کنکورآسان

سلام مهندس سلام.می خواستم بدونم کی شیمی تعادل و اسید وباز مهندس مهرپور منتشر میشه؟

با تشکر

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات
چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم

چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ یکی از دغدغه های داوطلبان کنکوری در گروه های آزمایشی ریاضی و تجربی درس فیزیک میباشد درسی استدلالی و نیز محاسباتی که اکثر دانش آموزان از آن هراس دارند و معمولا درصد پایینی در آن کسب میکنند. اما نکاتی ساده و کاربردی وجود دارد …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم ) نکات طلایی مطالعه برای کنکور – بهترین روش نشستن برای درس خواندن یکی دیگر از نکات مطالعه برای کنکور، بهترین روش نشستن برای درس خواندن می باشد. نشستن صحیح هنگام مطالعه برای همه داوطلبان به ویژه افرادی که زیاد مطالعه می …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم ) کیفیت هوای تنفسی: کیفیت هوای تنفسی مکان مطالعه برای کنکور، هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت خیلی مهم است. تنفس در اتاق در بسته که هوا به قدر کافی در آنجا وجود ندارد، باعث …

تماس تلفنی