اخبار

فرصت ها و تهدیدهای کنکور در سنین بالا

فرصت ها و تهدیدهای کنکور در سنین بالا نیمه اول و نیمه دوم زندگی زندگی را می توان به دو بخش تقسیم کرد. نیمه اول و نیمه دوم. نیمه اول زندگی از تولد تا سن سی و پنج یا چهل سالگی است. در نیمه اول دنبال اهدافی هستیم که جنس …

تماس تلفنی