اخبار

بهترین راه برای کاهش بی دقتی

مطلبی جدید برای کاهش بی دقتی در کنکور   ۱-مدیریت زمان داشته باشید از کودکی به ما گفته‌اند عجله کار شیطان است. وقتی می‌خواهیم کاری را در مدت‌زمان کوتاهی انجام دهیم، عجله می‌کنیم و در همین حالت، میزان دقت ما به ‌طور معمول کم می‌شود. برای رفع این حالت باید …

تماس تلفنی