اخبار

توضیحی درباره انتخاب رشته از کنکور نیوز

توضیحی درباره انتخاب رشته از کنکور نیوز صدها هزار راهیان دانشگاه پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری در مرحله مهم انتخاب رشته تحصیلی قرار دارند. این مرحله هم حساس است و هم مهم. همچنین اقدام در این مرحله در معرض آسیبهایی است که بی تفاوتی و بی اطلاعی نسبت …

اخبار

چگونه بعد از کنکور انتخاب رشته کنیم

چگونه بعد از کنکور انتخاب رشته کنیم هر فردی در زندگی، بارها دست به انتخاب می زند. لحظات انتخاب، لحظاتی حساس هستند؛ چون با تصمیم گیری در مورد روش یا پدیده ای خاص، فرد سرنوشت خود را رقم می زند. انسان با انتخاب های خود، مسیر زندگی اش را تعیین …

تماس تلفنی