اسلایدشو

برگزاری جلسه کنکور رشته مهندسی مکانیک نیروگاه قسمت (۲)

برگزاری جلسه کنکور رشته مهندسی مکانیک نیروگاه قسمت (۲) موقعیت شغلی در ایران: در حال حاضر با گسترش شبکه برق کشور،‌ وزارت نیرو بایستی سالی یک نیروگاه افتتاح کند تا بتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد. این نیروگاه‌ها نیازمند متخصصان مکانیک نیروگاه است که به عنوان کاربر و مجری فعالیت نمایند.گفتنی …

اسلایدشو

برگزاری جلسه کنکور رشته مهندسی مکانیک نیروگاه قسمت (۱)

برگزاری جلسه کنکور رشته مهندسی مکانیک نیروگاه قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی مکانیک نیروگاه : در ابتدای تأسیس دانشگاه در کشور ما، رشته‌های مهندسی بویژه در مقطع کارشناسی به یک یا دو رشته محدود می‌شد. اما امروزه با پیشرفت و گسترش علم و تکنولوژی، شاهد ایجاد ده‌ها …

تماس تلفنی