اسلایدشو

چگونگی موفقیت در کنکور رشته مددکاری اجتماعی

چگونگی موفقیت در کنکور رشته مددکاری اجتماعی مقدمه ای بر معرفی رشته مددکاری اجتماعی : وقتی سخن از مددکاری می‌شود بسیاری از افراد به یاد زندان‌ها یا پرورشگاه‌ها می‌افتند که در آنجا افرادی به نام مددکار در دفتر یا واحد مددکاری فعالیت می‌کنند. اما حرفه مددکاری به فعالیت در دو …

تماس تلفنی