اسلایدشو

آموزش دروس کنکور رشته خط و سازه های ریلی در موسسه کنکور آسان است

آموزش دروس کنکور رشته خط و سازه های ریلی در موسسه کنکور آسان است مقدمه ای برای معرفی معرفی رشته خط و سازه های ریلی : مهندسی خط و سازه های ریلی در زمینه‌ طراحی‌ هندسی‌ مسیر و زیرسازی‌ و روسازی‌ راه‌آهن‌ و سازه‌های‌ فنی‌ گوناگون‌ مانند پل‌، تونل‌، دیوار …

تماس تلفنی