اخبار

تست زنی در دروس عمومی چگونه است

مقاله روش تست دروس عمومی از کنکور نیوز دروس عمومی : ادبیات: درس ادبیات همواره یکی از درس های دشوار در کنکور بوده و در بین درسهای عمومی دانش اموزان را با چالش های جدی مواجه میکند. بنظر میرسد دلیل عدم موفقیت بیشتر دانش اموزان در این درس طرح ابیات …

تماس تلفنی