اخبار

روش تمرین تست زنی کنکور در خانه

روش تمرین تست زنی کنکور در خانه یکی از مهم ترین کارهایی که دانش اموزان باید در طول مطالعه ی خود در منزل انجام دهند تمرین و مرور مباحث با تست میباشد. زیرا در کنکور سراسری با تست سرو کار داریم و هر چه مهارت و دقت و سرعت ما …

تماس تلفنی