اخبار

ارتقا رتبه در تعطیلات عید نوروز گزارشی از کنکور نیوز

ارتقا رتبه در تعطیلات عید نوروز گزارشی از کنکور نیوز شاید شما از کسانی هستید که از همین االن دغدغه و نگرانی عید رو دارید آیا عید رو باید درسبخونم ؟ چجوری بخونم؟ دوره کنم؟ یا اینکه اصال مطالب جدید بخونم؟ روی صحبتم با شماست شمایی که قراره جزء رتبه …

تماس تلفنی