اخبار

ارتقا رتبه در تعطیلات عید از دید کنکور نیوز

ارتقا رتبه در تعطیلات عید از دید کنکور نیوز شاید شما از کسانی هستید که از همین االن دغدغه و نگرانی عید رو دارید آیا عید رو باید درس بخونم ؟ چجوری بخونم؟ دوره کنم؟ یا اینکه مطالب جدید بخونم؟ روی صحبتم با شماست شمایی که قراره جزء رتبه های …

تماس تلفنی