آرشیو برچسب: دانستنی ها

آشنایی با اضطراب امتحان‌‌ و روش های مقابله با آن

آشنایی با اضطراب امتحان‌‌ و روش های مقابله با آن

دانش آموزی که دچار اضطراب امتحان‌‌می باشد ، با وجوداینکه مطالب و مفاهیم وموضوعات درسی را فرا گرفته است قادر به ارائه و بیان آموخته های خود نیست . این دانش آموزان یا دانشجویان ،نخست دچارنوعی دل مشغولی ذهنی هستند و دوم درباره تواناییهای خود ، نظر منفی داشته و از خود ارزیابی شناختی منفی دارند . به گزارش خبرنگار سایت پزشکان ...

متن کامل »
رفتن به بالا
تماس تلفنی