وقتي را به ريلکسيشن اختصاص دهيد

 ريلکسيشن به شما کمک مي‌کند تا حد زيادي از اضطراب خود بکاهيد و آرامش بيشتري را تجربه کنيد. شما حتي مي‌توانيد سر جلسات آزمون، اين کار را در زماني کوتاه انجام دهيد تا به ذهن و جسم خود مسلّط گرديد؛ البته لازمه اين تمرين در جلسات آزمون، آن است که روزي دو بار اين تمرين را انجام دهيد.

براي ريلکسيشن، بايد هر قسمت از بدن را منقبض کنيد  و سپس رها سازيد. اين حرکت را از پاها شروع کنيد. پاي راست را بلند کنيد، انگشتان پا را به جلو بکشيد، چند لحظه نگه داريد و سپس آن را رها سازيد. اين حرکت را روي پاي ديگر نيز انجام دهيد. حالا سراغ دست­ها و بازوها برويد .دست راست را بلند کنيد، انگشتانتان را مشت نماييد و سپس رها سازيد. با دست ديگر نيز اين حرکت را انجام دهيد. اکنون لگن را منقبض کرده، باسن را بالا بياوريد و نگه داريد و بعد بدن خود را رها کنيد. قفسه سينه و کمر خود را منقبض کنيد و سپس قفسه سينه را رها کنيد. شانه ها را به گوش­هايتان نزديک کنيد و آنها را رها کنيد. دست­ها را کنار بدن قرار دهيد و رها کنيد. چانه را جمع کنيد و سر را به آرامي از يک سمت به سمت ديگر بچرخانيد. سر را وسط قرار دهيد و آن را رها کنيد.
بعد از اينکه اين حرکات را انجام داديد، با چشم ذهن به صورت ذهني حرکات را مرور نماييد. از پايين بدن به بالا شروع کنيد؛ به عنوان مثال، در ذهن بگوييد: پاهايم را منقبض مي‌کنم، حالا رها مي‌کنم. دست­هايم را منقبض مي‌کنم، رها مي‌کنم، و همين طور اعضا و ارگان­هاي دروني را به صورت ذهني منقبض کرده و رها کنيد. با هر دم احساس مي‌کنيد که امواجي از اکسيژن وارد پاهايتان مي‌شود، و با هر بازدم احساس مي‌کنيد که همه انقباضات از بدن شما خارج مي‌شود و ذهنتان  آرام  خواهد شد.

اين تمرين شايد روزهاي اول وقت بيشتري از شما بگيرد، اما بعد از يک هفته مي‌توانيد در زمان کوتاهي آن را انجام دهيد، و سر جلسات آزمون شايد بيش از دو يا سه دقيقه وقت شما را نگيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی