وضو ؛ راهي براي رفع انرژيِ منفي

متافيزيک براي همه است، همة اديان قبولش دارند، و وضو  به لحاظ متافيزيکي و فراتر از جنبه‌هاي مذهبي، فلسفة خاص و تعريفي از دنياي تو در توي متافيزيک براي خود دارد . شما به کمک وضو، انرژي منفي را دفع مي ­کنيد؛ زيراآب، يکي از پاک­ترين و مقدس­ترين منابع موجود روي کره خاکي است که با استفاده از آن، شما دفع انرژي منفي مي‌کنيد و انرژي مثبت و پاکي آب را به وجودتان منتقل مي ­نماييد.

 کف دستان شما  "چاکرا" است، و در هنگام شستن دست  در وضو، انرژي منفي را تخليه مي­ کنيد و بعد نوبت به شستن صورت مي­ رسد.
  بالاي پيشاني شما يک "چاکرا"ي ديگر است که شما با ريختن آب از بالاي صورت به سمت پايين، انرژي منفي را تخليه مي­کنيد. حال  نوبت شستن دست ­ها مي‌رسد. آقايان روي آرنج "چاکرا "دارند و خانم ­ها پشت آرنج که شما با شستن آن به صورت وارونه، يعني ريختن آب از بالاي آرنج به سمت پايين، انرژي منفي را دفع مي ­کنيد.
 نوبت به شستن "چاکرا"ي هفت که همان مسح سر است مي ­رسد و باز همان عمل برعکس، يعني از سمت فرق سر به پايين … . اگر دقت کرده باشيد، هنگام وضو گرفتن، تنها جايي که از پايين به بالا شسته مي­ شود مسح پاست. ما از نقطة انگشت شست پا، دست خود را به سمت بالا مي‌کشيم؛ زيرا تنها جايي که انرژي مثبت را به بدن برمي‌گرداند، مسح پاست.
در تمام مراحل وضو گرفتن، با هفت "چاکرا"ي بدن سر و کار داريم و در تمام مراحل از تمام "چاکرا"ها با استفاده از آب که منبع پاکي و قداست است، انرژي هاي منفي بدن را به سمت خارج دفع، و در مرحلة آخر با وضو گرفتن، انرژي مثبت را وارد بدن مي ­کنيم.  

وضو گرفتن، علاوه بر اينکه يکي از راه ­هاي دفع انرژي منفي و جذب انرژي مثبت است، باعث آرامش انسان هم ­مي ­شود؛ از همين رو، هر وقت که سردرد داريد، عصباني هستيد و يا احساس مي­کنيد که روحتان سنگين شده ­است، وضو بگيريد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی